Struktura organizacyjna
Rada Miejska w Barczewie Uchwałą nr XIII/80/96 z dnia 27 marca 1996 r. powołała z dniem 1 maja 1996 r. jednostkę budżetową o nazwie Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Celem powołania Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjno – gospodarczą i finansowo –księgową placówek oświatowych działających na terenie miasta i gminy Barczewo oraz nadzoru merytorycznego nad placówkami służby zdrowia działającymi na terenie miasta i gminy Barczewo.


Pracownicy

Dyrektor:
Barbara Szałaj

Księgowość:
Główna księgowa - Anna Gnatowska
Księgowa - 
Weronika Dzieciuch
Starszy inspektor - Magdalena Brzezińska
Podinspektor - Agata Lamperska
Inspektor - Monika Baczewska-Smosarska


Administracja i kadry, obowiązek nauki:
Inspektor - Ewelina Kręciewska (w zastępstwie)
Podinspektor - Marzena Fiedorowicz

 
Inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół
Starszy specjalista - Andrzej JuszczykPrzedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barczewo:
Przedszkole Miejskie w Barczewie

Dyrektor - Karin Więsyk-Gaweł
adres: ul. Słowackiego 7
11-010 Barczewo
tel. 89 514 83 96
adres e-mail: pm.barczewo@wp.pl
 

Żłobek Miejski w Barczewie

Dyrektor - Karin Więsyk-Gaweł
adres: ul. Słowackiego 7
11-010 Barczewo
tel. 89 514 83 96

 

Publiczne szkoły prowadzone przez Gminę Barczewo:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w BarczewieDyrektor - Monika Hemmerling
adres: ul. Wojska Polskiego 36
11-010 Barczewo
telefon: 89 514 82 82
strona www:   www.sp1barczewo.edu.pl
adres e-mail:  sp1barczewo@wp.pl

 


Zespół Szkół w Barczewie

Dyrektor - Zbigniew Podlaski
adres: ul. Północna 14
11-010 Barczewo
telefon:89 514 77 13
adres e-mail:  gimbar1@wp.pl

 

 W skład Zespołu Szkół w Barczewie wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące w Barczewie
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie
- Szkoła Branżowa I Stopnia
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Barczewie
- Oddział Przedszkolny

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

dyrektor: Marzanna Moszczyńska

adres: Łęgajny
ul. Ogrodowa 7
11-010 Barczewo
telefon:89 514 42 42
adres e-mail:  splegajny@wp.pl

 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach wchodzą:

– Przedszkole w Łęgajnach
adres: Łęgajny, ul. Olsztyńska 8

– Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
adres: Łęgajny, ul Ogrodowa 7

– Przedszkole w Barczewku
adres: Barczewko 35

 – Filialna Szkoła Podstawowa w Barczewku o strukturze organizacyjnej klas I-III
adres: Barczewko 35

 

Szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną lub inną osobę prawną:

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Kronowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie

adres: Kronowo 6
11-010 Barczewo
telefon: 89 514 16 94

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie

adres: Ramsowo 87
11-010 Barczewo
tel. 89 514 57 10

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie

adres: Wipsowo 63
11-010 Barczewo
tel. 89 514 50 26

 

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie. W skład organizacyjny wchodzą:

Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie

adres: Lamkowo 29
11-010 Barczewo
tel. 89 514 16 29

 

 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Barczewo:

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dyrektor - Anita Edyta Karnacewicz

Adres: ul. Lipowa 2
11-010 Barczewo
telefon: 89 514 82 35

 

W skład organizacyjny Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie wchodzą:

Punkt Lekarski w Wipsowie

Punkt Lekarski w Lamkowie


Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 11.04.2024, 16:13
Dokument oglądany razy: 192
Podpisał: Administrator Mzoiz
Dokument z dnia: 29.11.2021