PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”

                                                                                                     


PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 

Zadanie realizowane w okresie 01.02.2022 r. - 08.12.2022 r., w tym realizacja zajęć nauki pływania 02.06.2022 - 20.06.2022; 05.09.2022 - 24.10.2022 r.

Uczestnikami programu są uczniowie klas I-III z publicznych szkół podstawowych gminy Barczewo: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach.

Główne cele programu:

·         upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

·         nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

·         profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

·         zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

·         efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

·         wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

·         edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpływa także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w wysokości: 15 000 zł.

Całkowita wartość zadania: 83 500 zł.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji Programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”

kliknij aby obejrzeć zdjęcia

 

Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 17.10.2022, 10:43
Dokument oglądany razy: 327