Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Jednostka organizacyjna Gminy Barczewo